www.Shymko.pl
Produkcja drutu

Od roku 2001 Firma nasza rozpoczęła produkcję drutów z przeznaczeniem do przeróbki plastycznej na zimno.
Nasze druty przeznaczone są do produkcji wkrętów, śrub, nakrętek i innych wyrobów złącznych.
Produkujemy druty żarzone i bonderyzowane w zakresie średnic od 2 mm do 6 mm.
Materiałem wyjściowym do produkcji drutów jest walcówka z importu bardzo dobrej jakości. W celu zmiękczenia drutów, po procesie ciągnienia zainstalowaliśmy wysokokonwekcyjne piece kołpakowe austriackiej firmy EBNER. Urządzenia te gwarantują 100% powtarzalności wyżarzonego materiału, dzięki sterowaniu procesu żarzenia przez komputer. Zastosowana atmosfera ochronna, azotowo-wodorowa gwarantuje brak odwęglania i utleniania materiału. Otrzymany drut charakteryzuje się jednorodną  wytrzymałością w całości swojej masy, na każdym odcinku długości drutu.
- Możemy wyprodukować drut stalowy w dowolnym gatunku.
- jako jedyni w kraju produkujemy drut kalibrowany bez skręcania na stojaki spawane z rurek metalowych masa kręgu drutu na stojaku to 500 – 700 kg. Drut dostarczany również w kręgach o masie 100 -140 kg.  
Do każdej zrealizowanej partii dołączamy świadectwo jakości drutu określające:
Średnicę, gatunek drutu, numer wytopu, skład chemiczny, wytrzymałość Rm i plastyczność.
Firma nasza uzyskała w październiku 2005r Certyfikat ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000 wydany przez uznana firmę certyfikującą T U V CERT RWTUY System Gmbh. na projektowanie produkcji i dostarczanie metalowych wyrobów złącznych i produkcję drutu.
Druty wytwarzane są wg procedur zapewniających stałe utrzymanie jakości na każdym etapie produkcji poczynając od badania materiału wsadowego, po sprawdzenie właściwości wyrobu finalnego.

Powiększ obrazek
1.Magazyn walcówki do produkcji drutu.                                                                                          

Powiększ obrazek
2.Ciągnienie drutu przedgotowego.                                                                                                

Powiększ obrazek
3.Załadunek wsadu do pieca kołpakowego.                                                                                    

Powiększ obrazek
4.Cokół pieca Ebnera po założeniu kołpaka ochronnego.                                                              

Powiększ obrazek
5.Piec Ebnera przygotowany do żarzenia drutu.                                                                            

Powiększ obrazek
6.Uruchomienie komputera sterującego procesem żarzenia.                                                          

Powiększ obrazek
7.Chłodzenie wsadu za pomocą komory chłodzącej.                                                                      

Powiększ obrazek
8.Kalibrowanie drutu żarzonego.                                                                                                    

Powiększ obrazek
9.Odbieranie urobku z ciągarki.                                                                                                      

Powiększ obrazek
10.Drut zrzucony na stojak z rurek.                                                                                                

Powiększ obrazek
11.Badanie wytrzymałości gotowego drutu.                                                                                    
Powiększ obrazek
12.Na gotowe druty wystawiamy świadectwo jakości.                                                                      

Powiększ obrazek
13.Gotowy drut w magazynie.                                                                                                          

Powiększ obrazek
14.Drut w dużych kręgach w produkcji.                                                                                            

Strona zgodna z XHTML 1.0! Poprawny Arkusz Styli CSS! Profesjonalny system zarządzania treścią